PROGRAM:

Sport i rekreacja

- budowa wielofunkcyjnego, nowoczesnego obiektu sportowego, na terenie KS „Kolejarz” przy ulicy Asnyka
- modernizacja basenu „Zadole”, a także remont przylegającego do niego skate-parku
- budowa krytego basenu 25-metrowego w południowych dzielnicach
- rozwój sieci ścieżek rowerowych, w tym połączenie trasą rowerową południowych dzielnic z centrum miasta
- wspieranie sportu młodzieżowego, zwłaszcza Uczniowskich Klubów Sportowych, których wiele ma siedzibę w południowych dzielnicach
- utworzenie stref aktywności na skwerach i placach (m.in. osiedla Odrodzenia, Kokociniec, Szenwalda, Plac Filaka)
- uatrakcyjnienie roli Parku „Zadole”, szczególnie pod kątem seniorów (doświetlenie alejek, stworzenie ścieżek rekreacyjnych)
- budowa stadionu miejskiego w Katowicach


Sprawy społeczne

- aktywizacja mieszkańców poprzez szersze wykorzystanie możliwości Budżetu Obywatelskiego, wykorzystując m.in. głosowanie za pośrednictwem internetu
- zwiększenie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach poprzez rozbudowanie tych placówek w południowych dzielnicach
- usprawnienie połączenia komunikacyjnego dzielnic południowych z centrum miasta


Bezpieczeństwo publiczne

- utworzenie sieci monitoringu w strategicznych punktach południowych dzielnic
- zwiększenie liczby patroli Policji i Straży Miejskiej na ulicach południowych dzielnic celem zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców